Välkommen!

Jag som driver Kolsjös Mark & Vägmaskiner heter Conny Kolsjö. Mig anlitar Du bland annat för grävning, väghyvling, bygge av skogsvägar och mindre muddringsarbeten i sjöar och vattendrag. Företaget finns i Västerljung och utför arbeten främst i Södermanland och Stockholmsområdet.

Kolsjös Mark & Vägmaskiner anlitas ofta som underentreprenör vid större vägbyggen och sköter då hyvlingen innan asfaltering. Men bland kunderna finns också privatpersoner, lantbrukare och skogsägare.

Kontakta mig gärna för mer information om mina tjänster!

 

Mobil: 070-661 17 81

 

E-post: Bild föreställande: conny kolsjos.se